thrillofit, teksty z września 2013 roku

3 teksty z września 2013 ro­ku – auto­rem jest thril­lo­fit.

biec przed siebie tak prędko,
by nie nadążać żałować
nic. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 września 2013, 21:21

(...) oczy­wiście, że wys­tar­czy chcieć. całko­wicie się zgadzam bo nie w tym tkwi prob­lem.
od­na­leźć osobę, która chce te­go sa­mego i tak sa­mo mocno.
to do­piero wyzwanie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 września 2013, 20:58

ludzie chcą po­zos­tać w bez­pie­cznej sferze,
ocze­kując przy tym, że dru­ga stro­na będzie blis­ko,
po­zos­tając daleko. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 września 2013, 23:32

thrillofit

zamiast okien mam obrazy.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

thrillofit

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

8 listopada 2015, 22:14wdech sko­men­to­wał tek­st poniżej już jest tyl­ko [...]

8 listopada 2015, 21:09tomek43i sko­men­to­wał tek­st poniżej już jest tyl­ko [...]

8 listopada 2015, 21:05thrillofit do­dał no­wy tek­st poniżej już jest tyl­ko [...]

31 lipca 2015, 17:45thrillofit do­dał no­wy tek­st małymi kro­kami. trze­ba pościelić [...]

23 lipca 2015, 01:37krysta sko­men­to­wał tek­st przyjdzie jeszcze dob­ry czas. a [...]

11 lipca 2015, 06:43tomek43i sko­men­to­wał tek­st przyjdzie jeszcze dob­ry czas. a [...]

11 lipca 2015, 00:09thrillofit do­dał no­wy tek­st przyjdzie jeszcze dob­ry czas. a [...]

2 lipca 2015, 22:54granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st mężczyźni dzielą się na [...]

2 lipca 2015, 22:34CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st mężczyźni dzielą się na [...]

2 lipca 2015, 22:15MyArczi sko­men­to­wał tek­st mężczyźni dzielą się na [...]