thrillofit

86 tekstów – auto­rem jest thril­lo­fit.

po­niżej już jest tyl­ko piekło. cho­ciaż pew­nie wkrótce sa­ma się o tym przekonam. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 listopada 2015, 21:05

małymi kro­kami.
trze­ba pościelić na no­wo łóżko.
a później już tyl­ko według listy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 lipca 2015, 17:45

przyj­dzie jeszcze dob­ry czas.
a jeśli nie, to ten właśnie oto uz­nam za lepszy
i z uśmie­chem będę go wspominać. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 11 lipca 2015, 00:09

mężczyźni dzielą się na trzy grupy.
tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć.
no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 lipca 2015, 21:45

głupo­ta mogłaby się nie re­gene­rować tak szybko. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 maja 2015, 23:20

życie bu­dować na­leży w tym cza­sie i w tym miej­scu, w którym sa­mi jes­teśmy.
tam gdzie nas nie ma, nig­dy nie będzie nasze­go życia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 marca 2015, 19:59

myślisz sobie,
ta­kich osób trze­ba unikać.

a jeśli to właśnie oni
-- Ciebie unikają? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 grudnia 2014, 20:54

próbo­wania to ja mam po dziur­ki w nosie,
gdy usza­mi wychodzi mi już zapominanie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 grudnia 2014, 01:26

a naj­straszniej­sze w człowieku to,
że może czuć tak moc­no jak i nie czuć
w jed­ne mi­nucie, lub za­raz po 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 grudnia 2014, 07:43

szczęście jest 
mil­cze­niem wątpliwości
głuchotą sumienia
pa­raliżem strachu 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 grudnia 2014, 00:50

thrillofit

zamiast okien mam obrazy.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

thrillofit

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

8 listopada 2015, 22:14wdech sko­men­to­wał tek­st poniżej już jest tyl­ko [...]

8 listopada 2015, 21:09tomek43i sko­men­to­wał tek­st poniżej już jest tyl­ko [...]

8 listopada 2015, 21:05thrillofit do­dał no­wy tek­st poniżej już jest tyl­ko [...]

31 lipca 2015, 17:45thrillofit do­dał no­wy tek­st małymi kro­kami. trze­ba pościelić [...]

23 lipca 2015, 01:37krysta sko­men­to­wał tek­st przyjdzie jeszcze dob­ry czas. a [...]

11 lipca 2015, 06:43tomek43i sko­men­to­wał tek­st przyjdzie jeszcze dob­ry czas. a [...]

11 lipca 2015, 00:09thrillofit do­dał no­wy tek­st przyjdzie jeszcze dob­ry czas. a [...]

2 lipca 2015, 22:54granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st mężczyźni dzielą się na [...]

2 lipca 2015, 22:34CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st mężczyźni dzielą się na [...]

2 lipca 2015, 22:15MyArczi sko­men­to­wał tek­st mężczyźni dzielą się na [...]