thrillofit, teksty z lipca 2015 roku

3 teksty z lip­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest thril­lo­fit.

małymi kro­kami.
trze­ba pościelić na no­wo łóżko.
a później już tyl­ko według listy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 lipca 2015, 17:45

przyj­dzie jeszcze dob­ry czas.
a jeśli nie, to ten właśnie oto uz­nam za lepszy
i z uśmie­chem będę go wspominać. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 11 lipca 2015, 00:09

mężczyźni dzielą się na trzy grupy.
tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć.
no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 lipca 2015, 21:45

thrillofit

zamiast okien mam obrazy.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

thrillofit

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

8 listopada 2015, 22:14wdech sko­men­to­wał tek­st poniżej już jest tyl­ko [...]

8 listopada 2015, 21:09tomek43i sko­men­to­wał tek­st poniżej już jest tyl­ko [...]

8 listopada 2015, 21:05thrillofit do­dał no­wy tek­st poniżej już jest tyl­ko [...]

31 lipca 2015, 17:45thrillofit do­dał no­wy tek­st małymi kro­kami. trze­ba pościelić [...]

23 lipca 2015, 01:37krysta sko­men­to­wał tek­st przyjdzie jeszcze dob­ry czas. a [...]

11 lipca 2015, 06:43tomek43i sko­men­to­wał tek­st przyjdzie jeszcze dob­ry czas. a [...]

11 lipca 2015, 00:09thrillofit do­dał no­wy tek­st przyjdzie jeszcze dob­ry czas. a [...]

2 lipca 2015, 22:54granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st mężczyźni dzielą się na [...]

2 lipca 2015, 22:34CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st mężczyźni dzielą się na [...]

2 lipca 2015, 22:15MyArczi sko­men­to­wał tek­st mężczyźni dzielą się na [...]