thrillofit, teksty ze stycznia 2010 roku

9 tekstów ze stycznia 2010 ro­ku – auto­rem jest thril­lo­fit.

wspom­nienia by­wają kot­wicą czasu

ciągnącą nas ku za­topieniu
w przeszłości. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 24 stycznia 2010, 08:42

co dzień od­kry­wać no­we gwiaz­dy na niebie możli­wości
-- szczęście. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 21 stycznia 2010, 18:14

a gdy naj­dzie mnie myśl o tobie
cały mój świat cichnie w jej odgłosie. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 18 stycznia 2010, 14:09

jeśli znasz mo­je imię, nie oz­nacza to wca­le,
że wiesz kim jestem. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 16 stycznia 2010, 08:32

- przep­raszam, spieszę się.
- gdzie?
- przed siebie. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 9 stycznia 2010, 18:43

cóż za nieroz­wa­ga ! 
-- zaufać milczeniu. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 stycznia 2010, 22:52

co­raz częściej tros­ka o dru­giego człowieka
jest je­dynie zas­po­koje­niem włas­ne­go sumienia. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 7 stycznia 2010, 16:32

codziennie,
upa­damy, uby­wamy, gi­niemy, znikamy. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 5 stycznia 2010, 13:53

na­wet gdy dno jest podwójne,
ciem­ność jest wciąż jedna. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 4 stycznia 2010, 21:36

thrillofit

zamiast okien mam obrazy.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

thrillofit

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

8 listopada 2015, 22:14wdech sko­men­to­wał tek­st poniżej już jest tyl­ko [...]

8 listopada 2015, 21:09tomek43i sko­men­to­wał tek­st poniżej już jest tyl­ko [...]

8 listopada 2015, 21:05thrillofit do­dał no­wy tek­st poniżej już jest tyl­ko [...]

31 lipca 2015, 17:45thrillofit do­dał no­wy tek­st małymi kro­kami. trze­ba pościelić [...]

23 lipca 2015, 01:37krysta sko­men­to­wał tek­st przyjdzie jeszcze dob­ry czas. a [...]

11 lipca 2015, 06:43tomek43i sko­men­to­wał tek­st przyjdzie jeszcze dob­ry czas. a [...]

11 lipca 2015, 00:09thrillofit do­dał no­wy tek­st przyjdzie jeszcze dob­ry czas. a [...]

2 lipca 2015, 22:54granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st mężczyźni dzielą się na [...]

2 lipca 2015, 22:34CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st mężczyźni dzielą się na [...]

2 lipca 2015, 22:15MyArczi sko­men­to­wał tek­st mężczyźni dzielą się na [...]