thrillofit, teksty z maja 2010 roku

4 teksty z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest thril­lo­fit.

szczęściem już można naz­wać stan, gdy człowiek świadom jest te­go, cze­go do szczęścia mu brakuje. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 23 maja 2010, 12:41

niech ta chwi­la będzie częścią mnie, i przek­li­nam wszystko

-- nig­dy na od­wrót ! 

myśl
zebrała 23 fiszki • 16 maja 2010, 14:01

skrajności
- naj­większy wróg człowieka
i naj­bliższy przy­jaciel poety. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 11 maja 2010, 20:11

gdy oba­wiam się, że przeg­ram życie
wpat­ruję się wnik­li­wie we współczesność
dla której nie zeszma­cić się to już sukces

a wte­dy strach o własną przyszłość za­mienia się
w strach o ludzkość 

myśl
zebrała 18 fiszek • 6 maja 2010, 16:30

thrillofit

zamiast okien mam obrazy.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

thrillofit

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

8 listopada 2015, 22:14wdech sko­men­to­wał tek­st poniżej już jest tyl­ko [...]

8 listopada 2015, 21:09tomek43i sko­men­to­wał tek­st poniżej już jest tyl­ko [...]

8 listopada 2015, 21:05thrillofit do­dał no­wy tek­st poniżej już jest tyl­ko [...]

31 lipca 2015, 17:45thrillofit do­dał no­wy tek­st małymi kro­kami. trze­ba pościelić [...]

23 lipca 2015, 01:37krysta sko­men­to­wał tek­st przyjdzie jeszcze dob­ry czas. a [...]

11 lipca 2015, 06:43tomek43i sko­men­to­wał tek­st przyjdzie jeszcze dob­ry czas. a [...]

11 lipca 2015, 00:09thrillofit do­dał no­wy tek­st przyjdzie jeszcze dob­ry czas. a [...]

2 lipca 2015, 22:54granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st mężczyźni dzielą się na [...]

2 lipca 2015, 22:34CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st mężczyźni dzielą się na [...]

2 lipca 2015, 22:15MyArczi sko­men­to­wał tek­st mężczyźni dzielą się na [...]